Seznam sponzorů

Obec Lipoltice

každoročně přispívá na základní údržbu fotbalového hřiště.

HBH spol. s r.o. Staré Hradiště, HBH Camion Servis, s.r.o.

každoročně přispívá na údržbu fotbalového hřiště a chod klubu.

DOSS spol. s r.o. dopravní a manipulační technika

každoročně přispívá na údržbu fotbalového hřiště a chod klubu.

DIESEL - SERVIS Pardubice s.r.o.

každoročně přispívá na údržbu fotbalového hřiště a chod klubu.

Liponova, a.s.

fy poskytla nové dresy pro obě přípravky.

Hledáme další sponzory, kteří by přispěli na běžný provoz našeho klubu a na další rozvoj fotbalu v Lipolticích.
Podmínky sponzoringu je možné dohodnou s p.Kasalem Tel.: 776 020 685 Email: jakkas@seznam.cz.
Hledáme podporu pro rozvoj mládežnické kopané, kontakt p.Hladík Tel.: 603 249 944
Email: milan.hladik@cbox.cz
Děkujeme za jakoukoliv finanční nebo materiální podporu.